Studiero för elever med normbrytande beteende

Vår förhoppning är att vi kan minska aggressivt och störande beteende, som kan utgöra riskfaktorer för framtida bruk av exempelvis tobak, alkohol och narkotika (ANT) samt (ASPD) antisocialt personlighetsstörning, affektivt beteende och i förlängningen kriminalitet. Dagens gymnasieskola har inte de verktyg och resurser som behövs för att klara av att hantera dessa elever. Genom att använda oss av Good Behavior Game & Inkluderande Beteendestöd i Skolan kan skolan få konkreta verktyg.