Strandvägen – en rikt illustrerad bok om livet längs Lommas äldsta gata

Strandvägen i Lomma är en del av den gamla landsvägen mellan Malmö och Helsingborg. Den löper nära havet och kantas av en bebyggelse som till stora delar växte fram under andra hälften av 1800-talet. Historien om denna gata är också historien om Lommas utveckling de senaste 150 åren. En bok som sätter dagens Lomma i perspektiv och ger inspiration till nya, lokala projekt. Alla samhällen, och människor, vinner på att känna sin egen historia. Kunskapen om det förflutna hjälper oss att inte upprepa gamla misstag, gör oss ödmjuka inför andras uppoffringar och kan dessutom visa vägen till nya satsningar. Motsatsen – historielösheten – är fördummande och ibland även farlig.