Stay cool without fossil fuel

Med min erfarenhet inom klimatmedveten design vill jag hjälp till att minska lidandet för sårbara populationer på grund av värme genom att erbjuda ett miljövänligt kylsystem som är hälsosamt, användarvänligt, budgetvänligt och klimatvänligt för det svenska klimatet och den svenska marknaden. Barn kommer inte att kunna fokusera på skolarbetet, vuxna kommer inte att kunna vara produktiva och dödligheten kommer att öka bland äldre och personer med särskilda behov som stannar inomhus större delen av tiden.