SPOK publikation

SPOK (Samtida produktion och konsumtion) är en plattform för produktion som syftar till att samla och sprida kunskap om lokala tillverkningsmöjligheter, från slöjd till industri. SPOK har Skåne som utgångspunkt och vill verka för en utveckling av lokal produktion och i förlängningen även en mer lokal konsumtion. Syftet med denna ansökan är att möjliggöra att det designdrivna initiativet SPOK ska kunna ta fram en bok eller publikation inom detta ämne.