”Sorbus Biomedical AB – Utrustning för odling av celler med ökad funktion och applikationspotential”.

Mitt namn är Roger Rönn, lycklig mottagare av stipendium från Sten K Johnsons Stiftelse 2021 för mitt projekt ”Sorbus Biomedical AB – Utrustning för odling av celler med ökad funktion och applikationspotential”.

Jag har tidigare doktorerat i stamcellsbiologi vid Lunds Universitet, och det var under denna tid som jag ofta frustrerades av hur celler som odlas i laboratoriemiljö snabbt förlorar sin funktionsförmåga, och hur detta begränsar vad odlade celler kan användas för i forskning och medicinsk tillämpning.

Efter att observerat hur traditionella sätt för cellodling i sig självt kan skada och minska cellernas funktion gjorde jag som mål att utveckla en ny typ av laboratorieutrustning som, genom att ge cellerna en miljö mer lik den naturliga miljön inuti kroppen, skyddar cellerna från oönskade skador. Cellodling med denna teknik resulterar i att odlade celler kan bibehålla högre funktionalitet, vilket öppnar för nya tillämpningsmöjligheter inom både forskning och sjukvård.

För att kunna nå detta mål grundade jag företaget Sorbus Biomedical AB i september 2020, och Sorbus Biomedical är sedan årsskiftet medlem företagsinkubatorn SmiLe Incubator i Lund. Min avsikt är nu att helt fokusera på att driva detta projekt från idé till något jag hoppas kan ge en positiv inverkan på både samhälle och sjukvård.

Stipendiet från Sten K Johnsons Stiftelse utgör ett enormt viktigt stöd för utförandet av detta projekt.

Stort tack!

Vänligen,

Roger E. Rönn