Effektiv AI-baserad röstvård

VoiceDiagnostic är ett healthtech-startup med ett team som kombinerar tvärvetenskaplig forskning inom medicin, logopedi och matematisk statistik från Lunds universitet för att möjliggöra en mer objektiv och evidensbaserad röstvård. Idag lever nämligen 17% av Sveriges befolkning med röstrubbningar (t.ex. kronisk heshet) men mindre än hälften får vård, dels på grund av långa vårdköer och dels på grund av låg medvetenhet om röstergonomi och röstvård. Röstrubbningar är något som drabbar människor i alla åldrar och socioekonomiska grupper och som påtagligt försämrar daglig kommunikation och livskvalitet när patienter inte längre obehindrat kan uttrycka tankar och/eller personlighet.

Dagens röstvård är begränsad av mestadels subjektiv utvärdering, minimal röstmonitorering och begränsat stöd mellan behandlingstillfällena hos logoped. Därför utvecklar vi en digital produkt som skall möjliggöra återkoppling och skapa en brygga mellan patient och logoped. Genom produkten kommer logopeder kunna skapa, anpassa och bedöma behandlingar medan patienter får stöd och vägledning för att mer effektivt kunna utföra sin behandling hemifrån. Med stipendiet kommer vi kunna ta nästa steg i vår affärs- och produktutveckling genom att utveckla en prototyp och hålla pilottester med logopeder, patienter och andra möjliga användare, så som lärare.

Medan vi utvecklar vår första produkt mot röstvård och röstergonomi, forskar vi även på och utvecklar avancerade röstalgoritmer för att hjälpa sjukvården att screena och monitorera olika sjukdomar, så som Parkinsons sjukdom.