Projekt REDO

Projekt REDO- Redskap för engagemang, delaktighet och omställning drivs av Skolidrottsförbundet i Skåne. Skånes Skolidrottsförbunds verksamhetsidé är att låta barn och unga ta ansvar för sin egen organisation och verksamhet. Med skolidrottsföreningar(skol-IF) som redskap skapar vi forum där unga får utveckla sitt ledarskap samtidigt som de skapar rörelseglädje och gemenskap hos barn. Idrottsrörelsen har förändrats under pandemin och vi står nu inför nya utmaningar, framförallt kopplat till ungas delaktighet och aktivitet. Som svar på detta vill vi starta projekt REDO- Redskap för Engagemang, Delaktighet och Omställning.

I spåren av pandemin kan vi se att en stor nedgång av aktiva ledare då många skol-IF inte kunnat arrangera regelbundna aktiviteter samtidigt som utbildningsläger och träffar har ställts in och ersätts av digitala lösningar. REDO syftar till att ta fram inspirerande och motiverande insatser och aktiviteter för unga ledare. Pandemins effekter har haft en stor påverkan på ungas hälsa och genom att inspirera och motivera dem till att engagera sig i en skol-IF kan vi skapa forum för glädje och gemenskap. En skol-IF är barn och ungas egna förening och här utvecklar de sin organisation och dess aktiviteter utifrån egna förutsättningar. Med skol-IF som redskap vill vi att unga ska hitta tillbaka till idrottsrörelsen.

Vårt mål är nå ut till flera hundra unga i regionen och tack vare stöd från Sten K Johnsons stiftelse kan vi starta projekt REDO som i sin tur ska möjliggöra hållbara lösningar för att främja ledarförsörjningen i Skåne.