Sömn – i hälsans frontlinje. Lärobok om sömn för utbildningar inom medicin och hälsovetenskap

Målsättningen med projektet är att en lärobok om sömn för hälso- och sjukvårdens professioner är publicerad inom två år, och att den används på samtliga utbildningar inom medicin och hälsovetenskap vid svenska universitet och högskolor. Det räcker inte med en bok, utbildningarna behöver kompletteras med föreläsningar och praktisk handledning under den verksamhetsförlagda utbildningen. Med hjälp av en lärobok får lärare och handledare verktyg och tips att bygga sin undervisning med på.