Solvärme – verifiering av 5-vägsventil

Ny plug-and-play solvärme. Forskare vid Lunds Tekniska Högskola har uppfunnit ett solvärmesystem som kan lösa de två största problemen inom solteknologin: lönsamhet och enkelhet. Forskningen har bestått i att utveckla ett solvärmesystem för inkoppling på befintlig varmvattenberedare. Detta gör att när solvärmesystemet installeras behövs inget bytas ut. Det behövs ingen ny solackumulator eller drivpaket, som är två av de dyraste delarna att inhandla. Alltså krävs inga stora förändringar i huset, vilket gör systemet enkelt och billigt.