Sofielunds Trädgårdskonserter

I Sofielunds Trädgårdkonserter skapar vi en ny sommarmusikscen i Malmö. Här bjuder vi in internationella artister såväl som Malmöiter eller andra skåningar. Vi engagerar Grammisnominerade artister, sätter ihop tillfälliga konstellationer, skapar nya kontakter och odlar de gamla. Det unika blir att Sofielunds Trädgårdskonserter bjuder på det vi tycker är bra musik, i ett mycket stort begrepp. Vi bejakar det outforskade såväl som det traditionella och låter skapandet stå i fokus.