Snillen spekulerar

Projektet vill lyfta fram några av vår tids stora samhällsproblem och med hjälp av lundaforskare studera dem ur nya och oväntade synvinklar. Målet är en tvärvetenskaplig bokserie om var forskningen står i dag men också med forskarnas tankar och funderingar kring vart vi är på väg, vad som kommer härnäst. Vi vill fånga lekfullheten och kreativiteten i de processer där de stora tankarna föds. Böckerna tar avstamp i Lunds universitets starka forskningsområden och innehåller en väv av infallsvinklar från olika håll. Texterna ska lyfta fram både komplexiteten och insikten om att lösningarna ibland kan vara kontroversiella.