Slut på bristen på njurar för transplantation!

Syftet med projektet är att reda på om teknologin och metoden fungerar i mänskliga njurar samt att validera produktprototypen för att bädda för en effektiv och framgångsrik kommersialisering, dvs den första delen i den kliniska studien. Genom detta beräknas antalet donatornjurar tillgängliga för transplantation öka kraftigt och så snabbt som möjligt.