Skapande av bok för utbildning i barns fysiska aktivitet och motoriska inlärning

Målet är att författa en kursbok i fysisk aktivitet och motorisk inlärning som kan användas i utbildning av förskollärare, fritidspedagoger och grundskollärare framför allt vid Högskolan i Kristianstad och vid Malmö Universitet, men som förhoppningsvis kan lanseras på alla lärosäten i Sverige. Boken ska också kunna användas av yrkesverksamma lärare på skolor/förskolor.