Skånska historiska grödor för framtidens foodtech – baljväxtproteiner blir närodlad ost

För att nå klimatmålen krävs att vi radikalt minskar konsumtionen av kött och mejeriprodukter. Detta samtidigt som proteiner – som många förknippar med kött och mjölk – ses som ett av de viktigaste näringsämnena. Proteiner finns även i växter, och många är överens om att livsmedelsindustrin står inför ett proteinskifte – en övergång från animaliska till vegetabiliska proteiner. Råvarorna ska vara klimatpositiva – baljväxter bidrar exempelvis till kvävefixering i marken vilket innebär minskat behov av kvävegödsling/bekämpningsmedel både till växten själv men även till kringliggande och efterföljande odlingar. Målet är att med proteinerna, som är funktionella, skapa en helt ny typ av vegetabilisk, klimatsmart ost som blir snarlik våra klassiska mjölkbaserade ostar.