Skånska Cancerkompisar ur 10 anhörigperspektiv

Cancerkompisar är en förmedlingstjänst där anhöriga till cancerdrabbade får kontakt med andra i samma situation. Förmedlingstjänsten är öppen och gratis för alla från 13 år och uppåt. Cancerkompisar drivs som en ideell förening och grundades 2013 och brukar benämnas som en social innovation. Målet är att Intervjua 10 personer som har olika relation till cancer som underlag till 10 poddradiosändingar för att nå ut och sprida att Cancerkompisar finns så att ännu fler kan stöttas. Genom att sprida kunskapen kommer arbetsgivare att inse att det är nödvändigt att se till hela cancersituationen, såväl den cancerdrabbade som den anhörige.