Skånesägner – en bok för hela familjen om Skånes historia och landskap utifrån spännande historier

Projektet innebär att ge ut en bok med sägner från Skåne som riktar sig till både barn, ungdomar och vuxna och som inspirerar läsarna att tillsammans ge sig ut i Skåne och upptäcka såväl det geografiska landskapet som Skånes historia. Folksägner är folkliga berättelser, utan en individuell upphovsperson, som berättats under århundraden. De handlar om märkvärdiga händelser, ovanliga personer och övernaturliga upplevelser mitt i vardagslivet. De är ofta knutna till en speciell plats. Den bärande idén bakom boken är att spännande berättelser knutna till just sådana platser har en alldeles speciell dragningskraft.