Skåne Strand

I första hand boken kommer att ge en referens och ett historiskt dokument för framtiden av hur Skånes kust såg på denna tidpunkt i historien. För det andra kommer det att göra sina läsare medvetna om hur deras kust faktiskt ser ut och genom texter ge insikt om tänkbara hot och framtida utveckling. Det finns många böcker som visar Skånes kust, men de behöver inte visa med, eller ignorerar helt, den fulare mindre vackra, eller mindre dramatiska delar av kusten och de flesta kan ses som fyllda med bilder som tilltalar turister och är gjorda för att ligga på ett soffbord.