Skalbar och tillgänglig digital läxhjälp

De senaste åren har resultaten bland högstadie- och gymnasieelever i OECD-länder sjunkit, framförallt i Sverige. Samtidigt har efterfrågan på läxhjälp ökat och marknaden fördubblats varje år. Läxhjälp kräver idag en lärare per 1-3 elever, och saknar alltså skalbarhet. Kostnaden för 2 timmar traditionell läxhjälp per vecka ligger idag på så mycket som 40 000 kr per år, vilket de flesta familjer inte har råd med. Learners tjänst kan minska kostnaden med 90% och samtidigt göra hjälpen tillgänglig dygnet runt, alla dagar i veckan. Learner ger läxhjälp via en chatt där eleven både kan få hjälp med uppgifter från skolan och få förslag på ytterligare uppgifter för att träna mer. Med hjälp av artificiell intelligens kan återkommande frågor och moment i lärandeprocessen automatiseras.