Simrishamn 900 år

Syftet med bokprojektet är att ge Simrishamn en jubileumsbok inför 900-årsjubileet 2023. Men lika viktigt är att få prova ett nytt tillvägagångssätt i ambitionen att skriva en stadsmonografi. Oral history- att fånga stadens historia genom narrativa berättelser. För att nå syftet har redaktionen fått en lite atypisk sammansättning med deltagande släktforskare, lokalhistoriker, journalist, fotograf med lokalhistorisk kunskap samt mer typiskt en historiker och en arkeolog.