Rulla ut mig och ge mig en glass

Presentera förslag till förändringar som gör äldreboenden i Sverige mer attraktiva. Det ska vara boenden som erbjuder olika sorters ”pedagogik” som vitaliserar och skapar ”mening” för både de äldre och personalen. Yngve Gustafson, professor i geriatrik vid universitetssjukhuset i Umeå säger att vi måste ”ifrågasätta den palliativa vårdfilosofin”. Alla kommer att tjäna på om fler äldre är aktiva och känner att de har någonting att säga till om även när de har lämnat yrkeslivet.