Röstbaserad upptäckt av återkommande stämbandscancer

Flera studier visar på lovande möjligheter att från egenskaper i en persons röst tidigt kunna upptäcka olika former av sjukdomar, som t ex Parkinsons, Alzheimer eller post-traumatisk stress. Detta projekt syftar till att tidigt upptäcka återkomst av cancer på stämbanden. Genom att automatiskt analysera regelbundna röstinspelningar av patienten kan återfall upptäckas och därmed behandlas tidigare än vad som är möjligt idag.