Robert Mckee’s STORY Seminariet

Robert Mckee är vid en ålder av 75 år en gigant inom området manusutveckling, narrativt berättande och skrivande inom framförallt film och tv produktion. Arrangemanget Robert Mckee’s STORY Seminar på Malmö Live är ett ypperligt tillfälle för fortbildning av absoluta världsklass som ger utveckling till yrkesverksamma inom staden och regionen. Vidare ses arrangemanget som ett tillfälle och en mötesplats att samla många av de aktörer som verkar inom de kreativa näringarna i regionen och generera gränsöverskridande samarbeten och arrangemang av liknade art i framtiden.