REDO- Reskap för Engagemang,

REDO syftar till att ta fram inspirerande och motiverande insatser och aktiviteter för unga ledare. Pandemins effekter har haft en stor påverkan på ungas hälsa och genom att inspirera och motivera dem till att engagera sig i en skol-IF kan vi skapa forum för glädje och gemenskap. En skol-IF är barn och ungas egna förening och här utvecklar de sin organisation och dess aktiviteter utifrån egna förutsättningar. Med skol-IF som redskap vill vi att unga ska hitta tillbaka till idrottsrörelsen.