README

Läsfrågan är vår mest akuta samhälls-, kultur- och demokratifråga. Inte bara för att kompetensen för läsförståelse dyker så snabbt, utan också eftersom läsfrågan skär igenom alla grupper och samhällslager. Ett problem med läsfrågan är att de grupper och branscher som berörs mest sällan eller aldrig möts. Skolan, biblioteken, bokbranschen och forskarna diskuterar alla på sina håll. Det vill README ändra på. README kommer att vara årligt återkommande konferens om läsning.