Ravinens musik- och vetenskapsserie

Det saknas idag ett samlat grepp om vetenskap i relation till konst, kultur, i synnerhet till musik. Det finns idag inget liknande projekt och Ravinen är inte minst geografiskt intressant, då nordöstra Skåne inte har tillgång till den kunskapsaktivitet som återfinns i Lund och Malmö med sina stora universitet. Detta projekt skulle föra ut kunskap och musik till intresserade åhörare som normalt sett inte kan ta sig till stora städer.