Radikalisering – Upptäck och Förebygg

Projektet syftar till att under hösten 2015 och våren 2016 genomföra 20 halvdagsutbildningar i att upptäcka och förebygga radikalisering. Målgruppen är skolpersonal, i första hand på högstadienivå. Utbildningen syftar till att ge lärarna större kunskap och förståelse för problematiken och för att arbetet med att förebygga extremism mycket handlar om att stötta unga individer som upplever utanförskap och frustration.