Questioning Schenkerism

Projektet avser utgivning av en bok med titeln “Questioning Schenkerism” som antagits för publicering på det välrenommerade vetenskapliga förlaget ”Peter Lang” i Frankfurt. Boken består av nio fristående musikanalytiska texter, vars minsta gemensamma nämnare är kritik av den teori och den analysmetod för tonal musik som lades fram av Heinrich Schenker. Sedan hans bok “Der freie Satz” publicerades i Wien 1935 har hans tankar vunnit många anhängare och blivit en alltför dominerande riktning inom särskilt amerikansk musikanalys.