Publikation av tyska och svenska flöjtpedagogiska texter

Det finns ett stort behov att sprida kännedom och tillgänglighet av flöjtkompositioner och flöjtpedagogiska texter från 1700-, 1800-, samt det tidigare 1900-talet. I nuläget är detta material i princip närmast okänt av professionella flöjtister och forskare. Publikationen av ovan nämnda kompositioner och flöjtpedagogiska texter innebär att jag skriver vetenskapliga kommentarer bestående av analyser, kontextualiseringar och textkritik för varje enskild publikation.