Playing with History” – Platform for Historical Performance at MHM

Syftet med plattformen för historisk prestation är att implementera praktiska färdigheter och estetiken i historiska stilar för studenter som spelar moderna instrument, genom deltagande i workshops och konsertprojekt. Dessa aktiviteter kommer att styras av Peter Spissky i en ny undervisningssituationsmodell – aktivt deltagande – som han utvecklat ur sin forskning. Plattformen syftar till att, tidigt i elevernas utveckling, ge en historisk medvetenhet om stilen tidigt i elevernas utveckling.