Planktonarium

Det övergripande syftet med den nu aktuella satsningen är att öka intresset för livet i havet genom en kombination av mikrobiologiskt, estetiskt och konstnärligt perspektiv. Aktiviteterna innebär en fördjupning och komplettering av det marinpedagogiska arbete som sedan många år drivs i regi av SEA-U Marint kunskapscenter i Malmö. Den röda tråden är att sprida kunskap om det marina livet i Öresund. Syftet är att sprida kunskap om havets minsta organismer och öka medvetenheten om hur människan påverkar havet negativt och vad man kan göra åt det samt att utveckla pedagogiska metoder i skärningspunkten mellan naturvetenskap, visuella upplevelser och konstnärligt skapande.