Pinteg

Pintegs syfte är att utveckla tekniska lösningar som hjälper Europas medborgare att värna sin digitala information och integritet. Genom folkbildning och digitala redskap, inklusive metoder att lätt kunna använda sina rättigheter enligt GDPR, ska vi hjälpa individerna att förhindra att information samlas in, och att information som redan samlats in kan raderas. Med detta syftar vi till att bidra till demokratisk hållbarhet.