Pink Programming Camp – Programmeringsläger för kvinnor

Det långsiktiga målet med satsningen är att fler kvinnor ska välja att bli utvecklare och således öka mångfalden inom IT-branschen i Sverige. Genom programmeringsläger erbjuds en språngbräda för kvinnor som har ett intresse för programmering men känner att tröskeln är för stor. Baserat på erfarenheter är intensivkurser i en inspirerande miljö precis det som behövs för att våga ta steget till att bli utvecklare.