PeckiiLess – Nanosensorforskning för blodglukosövervakning genom utandning hos människor

PeckiiLess kommer inte bara att avlägsna invasiviteten, avfallet och de höga kostnaderna kopplade till nuvarande metoder, vi kommer även att erbjuda en noggrann övervakningsprodukt för de ca 40 % av de människor som behöver kontrollera sina blodglukosvärden, men som inte har tillgång till teknologin på grund av sina begränsningar. Syftet med ansökan till Sten K-stiftelsen är att erhålla kapital för PeckiiLess för att främja forskningen med nanosensorn tillsammans med experter vid Lunds universitet. Vi har arbetat med Nano Lund tidigare och vill fortsätta detta samarbete.