Parforce S-Tonjägarna

Målet med projektet är att starta och utveckla ett unikt projekt – blåsorkester endast för Parforce ess jakthorn. Medlemmarna skall lära sig att blåsa Parforce ess jakthorn, vilket resulterar i en möjlighet att framträda i en gemensam grupp/blåsorkester. Väl genomfört kommer projektet att skapa ett stort värde för musikälskare, i synnerhet vad gäller blåsorkester för Parforce ess jakthorn.