Parforce S-Tonjägarna

Skånes Jakthorn bildades 1983 och är en av två etablerade blåsorkestrar för Jakthorn i Sverige. Projektet motiveras av idén att skapa en ny blåsorkester endast för Parforce S-Jakthorn, som skall utmynna i ytterligare en unik tillgång för musikälskare.