Paketering av medicinsk litteratur

Syftet med ”Glyphs” är att skapa en produkt inom det medicinska språket och öka lättillgängligheten och kunskapen kring medicinsk terminologi för både patienter som ska läsa och förstå sin egen journal, vårdstudenter och vårdpersonal som behöver det medicinska språket i sitt dagliga arbete. Glyphs underlättar integration för vårdpersonal och patienter från andra länder vilket leder till en ökad kunskap, trygghet och patentsäkerhet.