Översättning och tryck av ”Titta! Jag flyger över himlen. Danslek och sagogestaltning för barn med funktionsnedsättning

Teater Sagohuset har under de nio senaste somrarna, och på ett flertal februarilov, genomfört en mycket uppskattad verksamhet med drama och dans för barn med funktionsnedsättning. Projektet Dans Drama Dialog avslutades med erfarenhetsspridning i form av metod- och inspirationsskriften ”Titta! Jag flyger över himlen!” som distribuerades till pedagoger och personal verksamma i grundskola och särskola. Projektet har rönt stor uppmärk- samhet och metodskriften används nu flitigt i olika pedagogiska verksamheter.