Organisatorisk, social och ekonomisk hållbarhet för Svenskt föreningsliv

Skapa en handbok för att på ett enkelt sätt stärka och bidra till föreningarnas utveckling och hållbarhet. Att stärka föreningar inom idrott och kultur organisatoriskt, ekonomiskt och hållbart genom denna handbok. Målet är en enkel och lättförstådd bok som ska stärka och utveckla ideella föreningar med begränsad tid och resurser.