Nytt provtagningsinstrument för prostatabiopsier

Projektet mottog stipendium från Sten K Johnssons stiftelse under 2015. Sedan dess har följande skett: 1) nålprototyp har framtagits tillsammans med JOIN i Lund. 2) En studie på nålen vid bakteriologen på Lunds Universitet har visat att: a) Nålen fungerar b) Den ger temperaturberoende avdödning av bakterier c) Den har mkt god effekt på E.Coli vilken är den bakterie som oftast orsakar klinisk infektion. Dvs nålen fungerar väl i laboratoriemiljö. Målet är att minska antalet infektioner i samband med prostatabiopsier. Som bieffekt av säkrare biopsier kan man vara mer liberal med biopsering och rimligen hitta fler prostatacancer än tidigare. Tekniken bör även minska blödningen efter biopsering.