Nytt hjärtinstrument

Varje år drabbas 150 000 svenskar av hjärtsjukdom och ungefär 10% av dessa avlider i sin sjukdom. Sjukvården har utvecklats snabbt för att möta dessa sjukdomar, och hjärtkirurgi utgör en viktig del i behandlingen. Nackdelen med kirurgi är att det är en stor operation med lång konvalescens, obehag och risk för komplikationer. Projektet syftar till att utveckla ett nytt instrument för att behandla kardiomyopati. Målet är en prototyp som fungerar på stordjursförsök och att ha 2-3 patentansökningar inskickade.