Ny konstruktion av elförstärkt stråkinstrument

Att konstruera ett stråkinstrument som från grunden är avsett att alstra en akustisk tonkvalitet genom elförstärkning är inte någon enkel historia. En del av grundproblematiken är avledandet av den energi som stråken alstrar när den sätter strängen i vibration. År 2001 utvecklades en första 5-strängad prototyp som fick namnet elektrisk viola grande. Den befintliga prototypen har redan förändrat hela konceptet för hur elektrifierade stråkinstrument kan konstrueras. De klangproblem som uppstår i traditionell elförstärkta stråkinstrument, har i princip lösts med en unik konstruktion som bevarar dess dynamik, klangvariation och tonala egenskaper. Instrumentet har stor potential att utveckla både stråkpedagogik och konsertformer. Det sätter också svensk innovation vad gäller instrumentbygge på den internationella kartan.