NOboxen från Naturbarn

Vårt samhälle har ett stort och ökande behov av utbildade naturvetare. För att tillgodose det behovet behöver vi väcka intresse och nyfikenhet för de naturorienterande ämnena redan hos små barn. NOboxen är ett helt nytt pedagogiskt koncept som fungerar som en prenumerationsservice till förskolor. Varje månad, 10 månader om året, får förskolan en box med posten. NOboxen har varje månad ett nytt tema inom biologi, fysik, kemi och teknik. Ofta ämnesövergripande teman. Boxen innehåller en handledning med fakta, förklaringar och experiment. Dessutom innehåller boxen till stor del det material som pedagogen behöver för att kunna genomföra experimenten Syftet med projektet är att öka kvalitén på det naturvetenskapliga experimenterandet i förskolan.