New wound treatments based on our body´s own anti-infective mechanisms

Vi närmar oss en ”post-antibiotisk era” där antibiotika kommer att ha omfattande minskad effekt,och antiseptika är inte önskvärda på grund av biverkningar, resistens eller toxicitet. Därför är det nyaläkemedel som utvecklats av in2cure AB är av hög relevans och stort kliniskt behov. Den globala sårvårdsmarknaden beräknas till 26-30 miljarder dollar år 2018. Den unika kapaciteten hosBioCure gel ger en möjlighet att adressera med en betydande del av marknaden för avancerad formulering och hydrogeler.