New method for early and precise diagnosis of cancer using multi-aptamer/ISET-MS  

Vi strävar efter en tidigt och exakt diagnos av sjukdom genom upptäckt av flera target biomarkörer genom förbättrad provtagningsstrategi för masspektrometrianalys. Cancer är en av de vanligaste sjukdomar som orsakar dödsfall i världen. Fortfarande är den mest effektiva behandlingen mot cancer tidig diagnos eftersom orsakerna till cancer är mycket heterogena och olika proteiner är korrelerade till dess metabolism.  En ny metod för upptäckt av multi – biomarkör är ett trängande behov för övervakning eller förutsägelse av sjukdomsutvecklingen. Syftet är att implementera ympning av flera aptamers på ISET – MS, det är en banbrytande intersektionell forskning och en utmaning ur ett tekniskt perspektiv.