Nelms metod för ökad funktionalitet för personer med funktionsnedsättningar

Syftet med projektet är att genom aktivitet i vatten ge ökad rörelseförmåga och rörelsekontroll på land för personer med en funktionsnedsättning. En vidareutveckling av Nelms metod, som är ett aktivitets- och rörelseprogram i vatten som baserar sig på nervsystemet. Metoden använder interaktion med vatten för att förbättra kvaliteten på rörlighet och sensorisk perception, för att sedan överföra dessa förbättringar till land och i vardagen.