Navigation by Sound – Ett mobilitetshjälpmedel för människor utan ledsyn

Utveckling av ett nytt mobilitetshjälpmedel för blinda och nästa blinda personer. Ambitionen är att kunna ersätta den vita käppen och ledarhunden – de enda primära mobilitetshjälpmedel som används idag. Utveckling kommer att ske av prototyper som tillåter longitudinella tester, med målet att utföra de mest omfattande användartesterna i fältet sedan 70-talet.