Musikaliska möten på djupet/Mellby Atelier

Projektet ger musiker möjlighet att träffas utan alltför stor egen administrativ och ekonomisk börda. Dessutom har ”Musik i Syd” ett ”know how” och kontaktnät som möjliggör skapande och givande möten som resulterar i nya musikaliska dimensioner.