Musik på Ribbingsberg

Ribbingsbergs Kulturförening arrangerar musikevenemang med stor musikalisk bredd, där fina artister bjuder på allt från visor, jazz, kammarmusik, opera och allsång och ger traktens musikintresserade både välbekanta tongångar och överraskande klangmöten. Ribbingsberg är en mötesplats för musik och konst framföranden på hög konstnärlig nivå med utrymme för stor variation och för artisternas fantasi och lekfullhet och där lokala artisters medverkan prioriteras.