Museum at your fingertips: Lund University Biological Museum in Virtual Reality

Vi lever mitt i en digital revolution där information delas online och virtuell verklighet tyst smyger in i våra hem. Lunds universitets biologiska museum har en häpnadsväckande samling av 12 miljoner prover samlade under de senaste tre århundradena. Syftet med detta projekt är att låsa upp tillgången till de biologiska arkiven för forskare, utbildare och allmänheten med hjälp av moderna 3D-digitaliseringsmetoder samt engagera slutanvändarna med nya virtuella verklighetenheter.