Movium Plantarum

Moviums växtdatabas Movium Plantarum lanserades 2010 och är en utveckling av databasen Svensk Dendrologi (CD-ROM) från 1990-talet av Sveriges ledande växtexperter. Dendrologi var ett forskningsprojekt över flera år och över 1000 träd och buskar beskrevs utifrån 17 unika växtegenskaper, exempelvis ljusförhållanden, blomningstid, höstfärg och markförhållanden. Movium Plantarum är en webbaserad databas över växter för trädgård, park och landskap som beskriver viktiga egenskaper som har betydelse för hur en växt kan användas. Det är ett sökverktyg för projektörer, planerare, plantskolister, anläggare, förvaltare, lärare och studenter. Syftet är att tillgängliggöra kunskapen till en bredare målgrupp och därmed skapa förutsättningar för vegetationskunskap att möta teknisk och arkitektonisk expertis.